3 januari 2012

2012

Nu finns december utmaningen uppe hos Get Picky.
Vi vill veta vad du har för tankar om 2012, vad hoppas du på?
Jag vill att varje dag ska räknas! :)
Så det blev min layout till den här utmaningen...
Kika in på bloggen och se vad de andra i DT har för tankar!

Now you can find the December challenge at Get Picky.
We want to know your thoughts on 2012, what do you wish for?
I want to make every day count! :)
So that is my layout for this challenge.
Take a look at the blog and find out what the rest of the DT wishes for!

Inga kommentarer: