19 december 2012

Livets resa / The journey of life

Snart tar Adam studenten och det är då livet som vuxen början - livets resa.
Stort och spännande...
Layouten har jag gjort till DT-call hos K-designs.
Soon Adam will graduate and then the life as an adult begins - the journey of life.
Big and exciting...
The layout is made for a DT-call at K-designs.

Inga kommentarer: