7 juli 2013

Sommarens skiss / Summer sketch

Nu är sommarskissen uppe på Skissedilla!
En härlig skiss och så många fina RAKs som kan vinnas!
Så skynda dig att vara med! :)
Now is the summer sketch up on Skissedilla!
A wonderful sketch and so many great RAKs to win!
So hurry up and be a part of the fun!
Skissen/ The sketch

Och min tolkning / And my take on it...

Inga kommentarer: