11 september 2013

A good day

Vissa dagar är bättre än andra.
Idag är en bra dag!
Layouten är gjord med härligt material från Scraplagret.
Some days are better than others.
Today is a good day!
The layout is done with wonderful material from Scraplagret.

Inga kommentarer: