24 september 2013

Scraplagret x 2

Ja... Eftersom jag ligger efter i mitt bloggandet blir det idag två layouter som jag har gjort med fantastiskt material från Scraplagret.
Yes... As I´m so behind with my blogging I will show you two layouts today that I´ve done with fantastic material from Scraplagret.

Först en på min man och min dotter Emma / First up is one with my husband and my daughter Emma.


Och så en med min kära syster Erika / And then one with my dear sister Erika.

Inga kommentarer: